Centrum Integracji Społecznej

w Chmielniku

Kontakt

Centrum Integracji Społecznej
ul. Witosa 4
26-020 Chmielnik
tel. 730 533 883
e-mail: cis@fundacja.nadziejarodzinie.org.pl

Inspektor Ochrony Danych – Leon Zięba, kontakt: email: iod@nadziejarodzinie.org.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie'' ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.