Centrum Integracji Społeczniej w Chmielniku

Centrum Integracji Społeczniej

w Chmielniku

26-020 Chmielnik, ul. Furmańska 1a
tel. 41 333 50 95

czynne w godzinach 8:00-16:00

Inspired by Nadzieja Rodzinie, Created by Dudek : © CIS Chmielnik 2016